‘लगानी व्यवस्थापन गर्ने निकायको नेतृत्व सक्षम नआएसम्म विदेशी लगानी बढ्दैन्’