‘किसानहरुलाई कृषिउपजको नगद भुक्तानी दिन सुरुवात गरेको दुगड परिवारले हो’