दूरदराजमा बसेकाहरुले बाणिज्य बैंकलाई होइन्, विकास बैंकलाई आफ्नो सोच्छन्’