‘विदेशी डिग्री लिन काठमाडौं नै धाउनु नपरोस भनेर मुख्य शहरहरुमा आईएसएमटीलाई पुर्याउँदैछौं’