चौधरी ग्रुपलाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत लाइसेन्स नदिने प्राधिकरण अध्यक्षको संकेत (भिडियो)

पुरुषोत्तम खनाल, अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण