‘वास्तवमा बीमा के हो ? भनेर बुझाउन नसक्दा यसको बजार विस्तार सुस्त भएको हो’