‘नेपाललाई कहीं पुर्याउने मेरो इच्छा छ, त्यो इच्छा पूरा गर्न करण चौधरीलाई कसैले रोक्न सक्दैन’ (भिडियो)