ग्यास, पेट्रोल पर्याप्त सञ्चित छ, उपभोक्तालाई कुनै अभाव हुन दिन्नौंः सुरेन्द्र पौडेल