'युवाहरुलाई राजनीतिक दर्शन पढाउनुको सट्टा पढ्न पठाएको भए यो देशले मुहार फेरिसक्थ्यो’